Número 148 (23/9/2017)

Què ha passat a la Rosita durant aquesta setmana?