Número 196 (28/05/2017)

Què ha passat a la Rosita durant aquesta setmana?