05 Mar

Qui no pot segar, espigola

per Víctor Pàmies

Espigolar se’n diu a l’arreplega de les espigues caigudes als segadors mentre realitzaven la tasca, o els fruits que han quedat al camp després de feta la col·lecta general. Sovint, hi havia pagesos que un cop feta la sega, tenien permís per anar a espigolar als camps, per arreplegar allò que hi havia quedat. I d’aquesta feina en vivien (potser malvivien) força famílies, i potser era el seu únic mitjà de subsistència.

Amb això el que es vol dir és que no cal descartar una feina petita, perquè dóna un benefici, encara que no sigui molt gran. Encara que ja sabem que D’espigolar, pocs es fan rics.