30 Nov

Entrega #4 (año 2003): Elizabeth Costello, de J. M. Coetzee

por Javier Avilés

(Entrega a partir de la reseña de “Hombre lento”, de Coetzee,

novela en la que también aparece el personaje de Elizabeth Costello)

 

Paul Rayment, un fotógrafo de 60 años residente en Australia aunque de origen francés pierde una pierna a causa de un accidente. Coetzee narra con su habitual estilo en presente y con una fluidez envidiable (o como dijo J. M. Guelbenzu en Babelia “Coetzee lo cuenta muy bien por medio de un narrador que escribe como si fuera un notario que está levantando acta del mundo interior del personaje a través de sus actos tanto como de sus pensamientos”) el hundimiento anímico del personaje a causa de su indefensión y como vuelca empáticamente en la mujer que le cuida su gratitud, confundiendo ésta con amor, impelido por el deseo sexual. Este conato de relación amorosa con la cuidadora, Marijana, de origen croata, casada y con tres hijos, resultará desastroso para Paul Rayment que será ajusticiado en una paradójica moraleja final.Este sería a grandes rasgos la historia que J. M. Coetzee cuenta en Hombre lento, sino fuera porque la novela no trata sobre eso. Hombre lento habla de la lucha de un personaje contra su autor reivindicando en cierta manera su derecho como personaje a vivir una vida lejos de la excepcionalidad, a vivir un melodrama trillado de los que se anuncian como “basado en hechos reales”. Leer más

30 Nov

PALÍNDROMS 53, Palíndroms temàtics (9), espirituals, Jesús Lladó

per Jesús Lladó @JessLlad

Un tema que sovinteja en els meus palíndroms és l’espiritual, o metafísic, digues-li com vulguis. Però ja ens entenem. No pas perquè sigui un devot religiós o tingui una gran inclinació en aquest sentit. Es produeix així i ja està. Penso que precisament un dels encants dels palíndroms és que et permeten elaborar artificis verbals sobre qualsevol tema sense prèviament pretendre-ho. De vegades sí, però. El cas és que la llibertat hi és absoluta, cosa que no es dóna en cap més altre àmbit. I ja ens entenem, una vegada més.

L’única restricció, o més ben dit, constricció (partint de contrainte, el terme que els francesos usen pels artificis verbals), és la reversibilitat, que no és poc. Però en l’aspecte semàntic, la llibertat és total.

Així doncs, com veureu, la fe, déu, l’ésser, el “ser o no ser”, etc. van apareixint-hi amb freqüència. Som-hi.

Té fe, de fet.

Aïllo fe de follia.

Agita fe Déu. Què? De fatiga.

A ser. Té fe, diu, qui de fet resa.

 

Ací mal si cerco Déu. Quedo, crec, islàmica.

Acostuma. Déu queda mut. Soca!

Amar Déu què? Drama…

Cerco ser. Reso? Crec?

 

Ésser no és, o no sé on. Res sé.

Ara, per ser, ignores ser? On gires?, repara.

Cos? No sóc res. Res sé. Ésser. Ser cos on sóc.

Adorar? No hi ha res a témer. Tot remet a ser. Ah!, i honrar oda.

 


PALÍNDROM DE LA SETMANA

Jesús Lladó

 Ésser? Res… Estar pla, sol, clos, al prat.

Sé ser?

Res sé.